Sergi Katılım Koşulları

4.ULUSLARARASI AVRASYA SPOR, EĞİTİM ve TOPLUM KONGRESİ

4.ULUSLARARASI MİLLİ KÜLTÜR KARMA SANAT SERGİSİ

 

SERGİ ŞARTNAMESİ

1.  Sergi teması “Milli Kültür” olarak belirlenmiştir.

2. Katılımcılar, görsel sanatlar alanı içerisinde değerlendirilebilecek her türlü teknik ve malzeme ile eserlerini hazırlamakta serbesttirler.

3. Eserlerin uzun kenarları 100 cm’den, ağırlığı ise 25 kg’dan fazla olmamalıdır.

4. Her sanatçı en fazla iki eserle sergiye katılabilir. Sergiye kabul edilen eserlerin daha önce sergilenmemiş olması gerekmektedir.

5. Sergiye eser gönderecek katılımcıların eser bilgi formunda gönderdiği ve sergi değerlendirme jürisi tarafından kabul edilen eserle katılım imkânı bulunmaktadır.

6. Serginin tanıtımı, duyurusu ve yayımı amacıyla eser görsellerini telif ödemeden, isim ve eser bilgilerini vererek, muhtelif basın ve yayın organlarında kullanılabilir.

7. Eserlerin kolay taşınabilir ve sergilenmeye hazır olarak (asma sistemleri vs.) gönderilmesi gerekmektedir.

8. Her eserin arka yüzeyinde sanatçının adı ve eserin künyesi yer almalıdır.

9. Ön eleme için başvurular millikulturkarmasergi@gmail.com adresine e-posta yolu ile yapılacaktır. Yapılan başvuru; sergi katılımcı bilgi formunu, eser bilgi formunu ve 300 dpi’dan küçük olmayacak şekilde kaydedilmiş eser görselini kapsamalıdır.

10. Eser bilgi formunun yer aldığı Word belgesine ve eser görseline isim verirken “katılımcı isim baş harfi_eser adı_eser boyutu_jpg” şeklinde kaydedilmelidir. (Örnek: S_Yıldız_70x100_jpg)

11. Eser gönderimi esnasında yaşanan olumsuzluklardan etkinlik düzenleme kurulu sorumlu değildir. Katılımcılar eserlerini hasar görmeyecek şekilde belirtilen adrese iletmelidir. Belirtilen tarihten sonra ulaşan ve sergilenecek durumda olmayan (kargoda hasar gören) eserler sergilenmeyecektir.

12. Sergi katılımcı bilgi formunda yer alan eserlerin geri gönderileceği adresler güncel olmalıdır. Adresin bulunmaması, sonradan yapılan adres değişiklikleri ile ilgili iade işlemleri, masrafları ve eserlerin iade aşamasında kaybolmasından etkinlik düzenleme kurulu sorumlu değildir.

13. Her türlü (eser gönderim, iade, belge, katalog) kargo masrafı katılımcıya aittir.

14. Sergi katılım bedeli 200 TL’dir. İkinci eser için sergi katılım bedelinin yarısı yatırılmalıdır.

15. Katılımcılara eser görselleri ve ilgili metinlerden oluşan bir e-katalog ve katılım belgesi verilecektir. 

 

SERGİ İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

 

- Eser Bilgi Formlarının Gönderilmesi için Son Gün: 20 Kasım 2019
- Eser Değerlendirme Sonuçlarının Gönderilmesi: 25 Kasım 2019

- Eserlerin Gönderilmesinin Son Günü : 3 Aralık 2019
- Geliş ve akreditasyon: 6 Aralık  2019
- Kongre: 6-8 Aralık 2019
- Ayrılış: 8 Aralık 2019

 

 docx-Dosyayı İndirmek için Tıklayınız(docx)

 pdf-Dosyayı İndirmek için Tıklayınız(pdf)