5th Internationaly Eurasian Conference on Sport,Education, And Society, 9-11 Temmuz Lviv/July, UKRAINE
 
ONAYLANAN BİLDİRİLER

No

Country Presenting Author Institution Title Presentation Type Approved Date Author
1 Türkiye Taner YILDIRIM Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi MOĞOLLARDA SPORTİF FAALİYETLER VE EĞLENCE KÜLTÜRÜ Oral / S�zel 2020-03-09 13:16:36 1 - Taner YILDIRIM
2 - Ahmet GÜLBASAN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
2 Türkiye Dr. Gazanfer ERBAY AFAD Başkanlığı Afet Farkındalığı Uygulamaları: AFAD Örneği Oral / S�zel 2020-03-09 13:16:31 1 - Dr. Gazanfer ERBAY
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
3 Türkiye Abdulvahit Doğar Atatürk Üniversitesi ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDEKİ ÖZGÜVEN GELİŞİMLERİNİN SPOR ve FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Oral / S�zel 2020-03-09 13:16:18 1 - Abdullah Zeyrek
2 - Abdulvahit Doğar
3 - Erdoğan Tozoğlu
4 -
5 -
6 -
7 -
4 Türkiye Abdulvahit Doğar Atatürk Üniversitesi SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET DUYARLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Oral / S�zel 2020-03-09 13:16:14 1 - Öner Gülbahçe
2 - Erdoğan Tozoğlu
3 - Abdulvahit Doğar
4 - Gökhan Bayraktar
5 -
6 -
7 -
5 Türkiye Duygu Kornoşor Çınar Hacettepe Üniversitesi Eski Türklerdeki Nazar Anlayışının Günümüz Lohusalık Ritüellerine Yansıyışı Oral / S�zel 2020-03-09 13:16:10 1 - Duygu Kornoşor Çınar
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
6 Turkey Yunus Emre KARAKAYA Fırat Üniversitesi, Spor Bilimler Fakültesi BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENMEYE YÖNELİK EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI Oral / S�zel 2020-03-09 13:15:51 1 - Aykut ŞAHİN
2 - Yunus Emre KARAKAYA
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -