KONGREYE DAVET

 

Değerli üyelerimiz, dostlarımız ve meslektaşlarımız,  

2016 ve 2017 yıllarında başarıyla gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi (#IECSES)'in üçüncüsüne, 15-18 Kasım 2018 tarihleri arasında Mardin Artuklu Üniversitesi'nde evsahipliği yapacağız. Üçüncü #IECSES Kongremiz yine aynı tema altında; "Yeni bir dil geliştirmek: Spor ve eğitim küresel barışa ne katkı sağlar?" sorusunu cevaplandırmaya odaklanacaktır.      

Bu kongremiz, Avrupa ile Asya'nın kesişmesi noktası olan, sadece doğu ile batı arasında değil, kuzey ile güney arasında da köprü görevi üstlenen bir ülke olan Türkiye'de yapıldığından, kongreye "Uluslararası Avrasya Kongresi" ismi verilmiştir. Kongre, derneğin temel çalışma alanları olan Spor Bilimleri, Eğitim ve Sosyal Bilimler alanlarında gerçekleştirilecektir. Kongrede spor bilimleri, eğitim bilimleri, kültür araştırmaları, tarih, iletişim, yönetim, edebiyat, güzel sanatlar, İslami ilimler, dilbilim, sosyoloji, turizm, vb. alanlara yer verilerek, disiplinler arası dinamik bir tartışma platformu oluşturulacaktır. Kongremizin kadim çağlardan itibaren dünyanın kesişme noktası olan Anadolu'nun kültürel zenginliğini en güçlü bir biçimde yansıtan şehirlerden birisi olan Mardin'de yapılacak olması, kongrenin amacına daha etkili bir biçimde ulaşılmasını sağlayacaktır. Canlı hava müzesi olan, dillerin, dinlerin ve kültürlerin kesiştiği bu zengin medeniyet havzasını teneffüs eden bilim adamları, kuramsal tartışmaların ötesinde önemli bir deneyim yaşamış olacaktır.  


Ayrıca tüm kongrelerimizde olduğu gibi kültürel etkinliklerin de kongrenin ayrılmaz bir unsuru olmasını sağlamak üzere, kongre ile eşzamanlı olarak 3. Uluslararası Jürili Karma Sanat Sergisi düzenlenecektir. Sergide, Anadolu'nun kültür zenginliğini ortaya koyacak her türlü sanat eserine yer verilecektir. Kongre ve sergi için başvurular, 1 Ağustos 2018 tarihinde başlayacaktır.  

Yeni Akademik Teşvik Yönetmeliğine uygun olarak, kongrede sunulacak tüm araştırmaların tam metinleri ISBN numaralı Kongre Bildirileri Kitabında; ayrıca seçilmiş bazı bildiriler üç dergimizden birisinde (IntJSCS, IntJCES, ve IntJCSS) yayımlanacaktır. Yeni Yönetmelik çerçevesinde kongrenin uluslararası kongre niteliğinde olması için en az 5 ülkeden katılımcı sağlanacaktır.  
  

Bilim Kurulu Tarafından Onaylanan Son 5 Bildiri


No

Ülke Sunum Yazarı Kurum Başlık Sunum Türü Kabul Tarihi Author
1 Turkey Metin ÖZTÜRK Milli Eğitim Bkanlığı A.İ.H.L Sakarya/TÜRKİYE Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Özellikleri ile Yansıtıcı Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelen Oral / Sözel 2018-09-16 07:26:35 1 - Metin ÖZTÜRK
2 - Murat KUL
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
2 Pakistan Salahuddin Khan Department of Sports Sciences & Physical Education Gomal University Dera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa Pakistan Diet, Exercise and Cardiovascular Health (A Review Article) Oral / Sözel 2018-09-14 09:19:48 1 - Salahuddin Khan
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
3 Türkiye Yeliz Doğru İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, İzmir/TÜRKİYE Sporcularda Eksentrik Egzersiz Sonrası Oluşan Gecikmiş Kas Yorgunluğunun, Bazı Endoplazmik Retikulum Stres İlişkili Belirteçler Üzerine Etkisi Oral / Sözel 2018-09-14 09:19:38 1 - Yeliz Doğru
2 - Rana Varol
3 - Gülbin Rudarlı Nalçakan
4 - Murat Akyüz
5 - Murat Taş
6 - Cevval Ulman
7 -
4 Türkiye Abdullah ALTUNHAN2 Mardin Artuklu Üniversitesi BESYO MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FUTBOL FANATİKLİK DURUMLARININ İNCELENMESİ Oral / Sözel 2018-09-14 09:19:09 1 - Tamer KARADEMİR1
2 - Abdullah ALTUNHAN2
3 - Mahmut AÇAK3
4 -
5 -
6 -
7 -
5 Türkiye Hilal Öztay Kastamonu Üniversitesi Özel Tiyatrolarda Kostüm Temininde Yaşanılan Sorunların İncelenmesi Oral / Sözel 2018-09-14 08:34:01 1 - Hilal Öztay
2 - Prof. Dr. Saliha Ağaç
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -

Onaylanan tüm bildiriler listesi >>>

KONGRE YERİ

Fotoğraf Arşivi


Tüm Resim Arşivi