KONGREYE DAVET

 

Tam metinler kitabı >>>

Kabul edilen BİLDİRİ VE ESERLER KİTABI >>>

Program >>>

Değerli üyelerimiz, dostlarımız ve meslektaşlarımız,  

2016 ve 2017 yıllarında başarıyla gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi (#IECSES)'in üçüncüsüne, 15-18 Kasım 2018 tarihleri arasında Mardin Artuklu Üniversitesi'nde evsahipliği yapacağız. Üçüncü #IECSES Kongremiz yine aynı tema altında; "Yeni bir dil geliştirmek: Spor ve eğitim küresel barışa ne katkı sağlar?" sorusunu cevaplandırmaya odaklanacaktır.      

Bu kongremiz, Avrupa ile Asya'nın kesişmesi noktası olan, sadece doğu ile batı arasında değil, kuzey ile güney arasında da köprü görevi üstlenen bir ülke olan Türkiye'de yapıldığından, kongreye "Uluslararası Avrasya Kongresi" ismi verilmiştir. Kongre, derneğin temel çalışma alanları olan Spor Bilimleri, Eğitim ve Sosyal Bilimler alanlarında gerçekleştirilecektir. Kongrede spor bilimleri, eğitim bilimleri, kültür araştırmaları, tarih, iletişim, yönetim, edebiyat, güzel sanatlar, İslami ilimler, dilbilim, sosyoloji, turizm, vb. alanlara yer verilerek, disiplinler arası dinamik bir tartışma platformu oluşturulacaktır. Kongremizin kadim çağlardan itibaren dünyanın kesişme noktası olan Anadolu'nun kültürel zenginliğini en güçlü bir biçimde yansıtan şehirlerden birisi olan Mardin'de yapılacak olması, kongrenin amacına daha etkili bir biçimde ulaşılmasını sağlayacaktır. Canlı hava müzesi olan, dillerin, dinlerin ve kültürlerin kesiştiği bu zengin medeniyet havzasını teneffüs eden bilim adamları, kuramsal tartışmaların ötesinde önemli bir deneyim yaşamış olacaktır.  


Ayrıca tüm kongrelerimizde olduğu gibi kültürel etkinliklerin de kongrenin ayrılmaz bir unsuru olmasını sağlamak üzere, kongre ile eşzamanlı olarak 3. Uluslararası Jürili Karma Sanat Sergisi düzenlenecektir. Sergide, Anadolu'nun kültür zenginliğini ortaya koyacak her türlü sanat eserine yer verilecektir. Kongre ve sergi için başvurular, 1 Ağustos 2018 tarihinde başlayacaktır.  

Yeni Akademik Teşvik Yönetmeliğine uygun olarak, kongrede sunulacak tüm araştırmaların tam metinleri ISBN numaralı Kongre Bildirileri Kitabında; ayrıca seçilmiş bazı bildiriler üç dergimizden birisinde (IntJSCS, IntJCES, ve IntJCSS) yayımlanacaktır. Yeni Yönetmelik çerçevesinde kongrenin uluslararası kongre niteliğinde olması için en az 5 ülkeden katılımcı sağlanacaktır.  
  

Bilim Kurulu Tarafından Onaylanan Son 5 Bildiri
No

Ülke Sunum Yazarı Kurum Başlık Sunum Türü Kabul Tarihi Author
1 Türkiye Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği Oral / Sözel 2018-12-10 18:20:16 1 -
2 -
2 Türkiye LİSELİ GENÇLERDE GELENEKSEL TÜRK SPORLARININ FARKINDALIĞININ İNCELENMESİ Oral / Sözel 2018-12-04 10:30:56 1 -
2 -
3 Türkiye Sporcularda Taper dönemi sonrası oluşan fizyolojik değişiklikler Oral / Sözel 2018-11-21 08:17:54 1 -
2 -
4 Turkey Farklı Branşlardaki Sporcuların Çeviklik ve Görsel Reaksiyon Zamanlarının Karşılaştırılması Oral / Sözel 2018-11-13 05:57:53 1 -
2 -
5 Türkiye Akuatik Egzersizin Fizyolojik Ve Fiziksel Etkileri Virtual / Sanal 2018-11-08 19:36:56 1 -
2 -

Onaylanan tüm bildiriler listesi >>>

KONGRE YERİ

Fotoğraf Arşivi


Tüm Resim Arşivi